گردونه ی aminmahro
aminmahro (تبلیغ)

فروش تفنگ گلوله زنی لی اینفیلد

تفنگ گلوله زنی لی اینفیلد ساخت 1905 پادشاهی متحد بریتانیا کاملا نو دارای جواز ارتش آماده انتقال به غیر .به همراه 300 عدد فشنگ-تفنگ شکاری بیشتر ..

 |